بسمه تعالی

در راستای فرهنگ مشتری مداری مجموعه فریور افتخار دارد با سابقه 25 ساله خود در جهت همکاری با

موسسات مالی و اداره جات دولتی و خصوصی در بخش پرینتر , ویدئو پروژکتور و کامپیوتر ارائه خدمت کند

 

         افتخار همکاری با:

                  93 شعبه بانک های خصوصی و دولتی

                   40 مرکز دولتی

                   70 مرکز خصوصی

 

صداقت و کیفیت رمز موفقیت و پایداری در کسب و کار

 

× ارتباط با ما